30 września, 2023

Kredyt samochodowy

Kupowanie samochodu na kredy jest w Polsce bardzo popularne. Jak się jednak okazuje jest kilka spraw, którym musimy sprostać kupując auto na kredyt. Jest to z reguły: obowiązek wykupienia określonego ubezpieczenia AC, zabezpieczenia banku oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów do zakupu auta na kredyt.

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia AC

Każdy bank będzie wymagał od nas wykupienia ubezpieczenia AC. Jak się okazuje jest to jedno z najważniejszych zabezpieczeń banku, które chroni pojazd na wypadek kradzieży, bądź też zniszczenia podczas kolizji. Bank w ten sposób chroni swoją własność. Cesja z ubezpieczenia auta upoważnia bowiem bank, a nie nas do odszkodowania.

Zabezpieczanie banku

  t

 • weksla in blanco,
 • t

 • poręczenia osoby trzeciej,
 • t

 • zastawu rejestrowego, który będzie polegał na wpisaniu samochodu do krajowego rejestru zastawów oraz umieszczeniu w dowodzie rejestracyjnym informacji o tym, że to dany bank jest właścicielem auta. W sytuacji kiedy przestaniemy spłacać raty, bank może sprzedać samochód i tym samym odzyskać swoje pieniądze,
 • t

 • przewłaszczenia – tutaj nie ma wpisu o własności banku w dokumentach pojazdu, bo jest on w 49% własnością banku, ale bank jednak wymaga dużo większego udziału własnego. Karta pojazdu zostaje też w posiadaniu banku, a my możemy ją jedynie wypożyczyć w razie potrzeby.

Dokumenty, które musisz przygotować

Bez względu na to w jakim banku będziemy starać się o kredyt na samochód, aby móc go wziąć będziemy musieli przygotować dwa dokumenty ze zdjęciem potwierdzające naszą tożsamość. Mogą to być np. dowód osobisty i prawo jazdy.

Dodatkowo, jeśli:

  t

 • jesteśmy zatrudniony na umowę o pracę będzie nam potrzebne zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto lub brutto wystawionego przez pracodawcę
 • t

 • Prowadzimy własną działalność gospodarczą, niezbędne będzie nam również zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, aktualny REGON, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów, a także zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem. Innym potrzebnym dokumentem będzie zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek.
 • t

 • jesteśmy rolnikiem, zobowiązani będziemy do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodowości posiadanego przez nas gospodarstwa i niezaleganiu z podatkiem rolnym. Banki mogą dodatkowo wymagać pisemnego oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów za okres 12 miesięcy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.