30 września, 2023

Kredyt konsolidacyjny w małżeństwie

Restrukturyzacja zadłużenia może dotyczyć całego budżetu rodzinnego lub budżetu jednego z partnerów, a na tej granicy pojawia się kilka problemów optymalizacyjnych, o których warto porozmawiać.

Pierwszy problem dotyczy podpisywania intercyzy, czy utrzymywania wspólnego majątku, niezależnie od ryzykownych czynników. Tak naprawdę partnerzy, którzy często podejmują ryzyko biznesowe, kredytowe, ogólnie finansowe powinni rozpatrzyć intercyzę, ponieważ to realna ochrona przed negatywnymi konsekwencjami decyzji jednego z małżonków.

Kredyt konsolidacyjny, który zaciągasz bez zgody współmałżonka, a do tego nie masz rozdzielności majątkowej i tak skutkuje egzekucją z majątku wspólnego, jeżeli nie regulujesz zobowiązania terminowo. Podpis na umowie jednego z partnerów niewiele znaczy, ponieważ w procesie windykacji zakłada się, że członkowie rodziny solidarnie korzystali z dodatkowych pieniędzy. To wyjaśnienie idei egzekucji w skrócie, ale pokazuje wyraźnie, że ukrywanie pewnych faktów kredytowych może doprowadzić cały budżet rodzinny do ruiny w krótkim czasie.

Kiedy tylko jeden z partnerów zaciąga kredyt konsolidacyjny dysponuje po prostu własnym dochodem. Z drugiej strony masz do czynienia z opcją połączenia zdolności kredytowej małżeństwa, gdzie uruchamiają się znacznie lepsze warunki spłaty, w tym negocjacje oprocentowania. Banki udzielają kredytów konsolidacyjnych bez zgody współmałżonka do konkretnych limitów, o czym mówią też pośrednio wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda współmałżonka jest bezwzględnie wymagana przy kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką, czy innym majątkiem wspólnym.

Konsekwencje finansowe

Jeżeli konsolidujesz zadłużenie, a nie spłacasz rat na pewno narazisz na negatywne konsekwencje współmałżonka, w którym nie obowiązuje intercyza. Najlepsza opcja to połączenie zdolności kredytowych, a co za tym idzie uzyskanie lepszych warunków kredytowania, niezależnie od formy zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny jest też ryzykowny pod kątem terminu spłaty. Ukrywanie tak długo faktu spłaty rat nie jest w praktyce możliwy, co pociąga kolejne wady braku porozumienia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.