28 listopada, 2023

Co ma wpływ na potencjał lokat bankowych?

Lokaty to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych zaraz za kredytami gotówkowymi. Lokata bankowa nie jest kształtowana wyłącznie przez bank, jeżeli chodzi o szczegóły oprocentowania. Na lokaty bankowe ma wpływ sytuacja polityczna oraz ogólnie ekonomiczna. W artykule poznasz elementy, które kształtują oferty lokat bankowych, poznasz perspektywy branży, a także najważniejsze problemy występujące na rynku lokat bankowych. W ten sposób podejmiesz racjonalne decyzje dotyczące kształtowania indywidualnych oszczędności.

Konkurencja między bankami detalicznymi

Oczywiście banki detaliczne rywalizują o klientów, którzy pragną oszczędzać. Jeżeli klient decyduje się na założenie lokaty bankowej to zazwyczaj pozostaje również przy rachunku osobistym, ewentualnie przy innych produktach instytucji finansowej. Oprocentowanie na depozytach i prostota założenia lokaty bankowej, stabilna sytuacja ekonomiczna banku, prestiż to czynniki wpływające na kształtowanie formatu produktów oszczędnościowych. Banki detaliczne nie rywalizują wyłącznie między sobą, ale także między alternatywnymi instytucjami. Wystarczy wspomnieć o coraz popularniejszych SKOKach. Duże oprocentowanie w SKOKach wiąże się jednak z solidnym ryzykiem utraty całości kapitału. Alternatywnych instytucji finansowych nie ochrania bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a to jednak jeden z kluczowych elementów budowania długoterminowego portfela oszczędnościowego.

Akcja kredytowa i nadzór Narodowego Banku Polskiego

Lokaty bankowe to instrument w pewnym sensie kształtujący świadomość społeczeństwa względem oszczędzania, budowy większego kapitału. Przy wysokich stopach procentowych i przy stosunkowo niskiej inflacji lokata bankowa opłaca się i to w niektórych przypadkach dość mocno. W takich warunkach klienci wolą oszczędzać zamiast wydawać środki. Polityka banku centralnego i kształtowanie popytu oraz podaży pieniądza w gospodarcze odbija się na oprocentowaniu lokat bankowych. Klientów banków interesuje naturalnie możliwie największe oprocentowanie. Przy niskich stopach procentowych uruchamianie lokat bankowych praktycznie się nie opłaca. Zysk jest bowiem minimalny.

Polityka podatkowa

Lokaty bankowe kilka lat temu zostały związane z podatkiem od zysków kapitałowych, inaczej mówiąc z podatkiem Belki. To podatek w wysokości dziewiętnastu procent, a zatem niezbyt mały. Z tego powodu lokaty bankowe straciły na popularności. Obecnie lokatę trzeba utrzymać do wyznaczonego terminu, aby odzyskać cały zysk. Nie jest to sytuacja łatwa, jeżeli chodzi o płynność gospodarstw domowych.

Łączenie lokat bankowych z innymi produktami inwestycyjnymi

Banki zaczęły wprowadzać do oferty lokaty strukturyzowane. Tzw. struktury to bardzo ryzykowne narzędzia dla osoby niedoświadczonej, która zaczyna podejmować znacznie większe ryzyko, rozłożone na wiele lat. Lokata bankowa przez różnorodne czynniki polityczne straciła na konkurencyjności.

Lokaty bankowe muszą się zmienić, aby odzyskać jakość

Przede wszystkim lokaty bankowe nie powinny zostać nigdy opodatkowane. Dlaczego? Podatek od zysków kapitałowych miał docelowo obejmować rynek inwestycji. Lokata bankowa nie ma jednak znamion inwestycji. To klasyczny produkt oszczędnościowy pozwalający na uzyskanie nieco większej stabilności przechowywania dotychczas wygenerowanego kapitału. Przez nadmierne opodatkowanie i zmiany w strukturze zapadalności lokaty bankowe straciły na znaczeniu. Ewolucja przepisów i wyjście w stronę klienta z większym oprocentowaniem to niezbędne czynniki udoskonalenia oferty największych banków detalicznych w kraju.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.