Deflacja a zyski z lokat bankowych

Posted January 29, 2016

Kryzys gospodarczy doprowadził do wielu niekorzystnych zjawisk w światowych gospodarkach. Jednym z objawów spowolnienia gospodarczego są niższe zyski z lokat bankowych. Od pamiętanego 2008 roku oprocentowanie lokat bankowych wciąż nie chce się podnieść z kolan. Rok 2014 może jednak napawać nas pewną dozą optymizmu.

Co więcej pojawiło się zupełnie nowe zjawisko, z którym do tej pory nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Mowa bowiem o deflacji. By zrozumieć to zjawisko warto przypomnieć na czym polega inflacja. Deflacja jest bowiem odwrotnością inflacji. Zjawisko inflacji odnosi się do podwyżki cen towaru i zmniejszenia siły nabywczej pieniądza. Gdy więc mowa o deflacji ceny towarów stoją w miejscu a nawet spadają. Jak jednak zjawisko to odnosi się do produktów finansowych pozwalających oszczędzać- do lokat i rachunków oszczędnościowych?

Read More »