Potrzeby zadłużeniowe gospodarstw domowych

Budżet gospodarstwa domowego w dużym stopniu przypomina funkcjonowanie zwykłego przedsiębiorstwa. Strona dochodowa równoważy się ze stroną wydatków. Niestety w wielu gospodarstwach domowych dochodzi do dynamicznego pogorszenia płynności finansowej ze względu na stosowanie tylko jednego źródła dochodu, np. umowy o pracę. W artykule poznasz najważniejsze potrzeby zadłużeniowe krajowych gospodarstw domowych i zobaczysz, dlaczego bez kredytu trudno realizować kluczowe potrzeby życiowe.

Read More »