Rodzaje obligacji skarbowych.

Czym są obligacje skarbowe.

Jest cała masa najróżniejszych instrumentów finansowych, dzięki którym można całkiem nieźle zarobić. Jednym z takich instrumentów finansowych są obligacje. Obligacje emituje Skarb Państwa za pomocą Ministerstwa Finansów. Obligacje są pewnego rodzaju papierami dłużnymi, które są niczym innym niż poświadczeniem dla kupującego o udzieleniu pożyczki przez Skarb Państwa. Każda osoba, która kupuje obligacje skarbowe ma w zamian gwarancję, że ich środki zostaną zwrócone łącznie z odsetkami jakie zostały naliczone od tych środków. Nasze państwo daje gwarancje wykupienia obligacji, gdyż w takiej sytuacji to Państwo jest dłużnikiem i za wyemitowane obligacje ponosi on odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Właśnie przez to, że Państwo jest dłużnikiem mamy gwarancje wykupu obligacji po zakończeniu okresu.

Read More »