Dopasowanie lokaty do własnych potrzeb.

Posted March 28, 2017
Jeśli chodzi o lokaty to podział dotyczy tych odnawialnych oraz nieodnawialnych. Jeśli chodzi o te pierwsze upływ terminu oznacza odnowienie z automatu. Biorąc pod uwagę te nieodnawialne to kwota może zostać wrzucona na konto klienta. Przed zakładaniem lokaty uda się oczywiście wybrać opcję jaka jest możliwa w tym przypadku. Podział jaki tutaj może występować dotyczy oczywiście terminu obowiązywania lokaty oraz występującego tutaj oprocentowania.

Read More »