Ile kredytów można wziąć w jednym czasie?

Posted October 6, 2017

Czy istnieje coś takiego jak „ granica zadłużenia”? Jak powszechnie wiadomo każda instytucja finansowa udzielająca kredytów czy pożyczki za każdym razem, gdy wnioskujemy o gotówkę kontroluje naszą zdolność kredytową. Pozwala ona określić czy terminowo uregulujemy swoje zobowiązania. W przypadku osoby ze zbyt dużym zadłużeniem może nastąpić odmowa przyznania kolejnego kredytu czy pożyczki.

Po kredyt sięgamy zazwyczaj wtedy, gdy sytuacja życiowa nas do tego zmusi(nagła choroba, konieczny remont czy nieplanowany wyjazd), a nie posiadamy oszczędności. W takich wypadkach kredyt na pewno ułatwia nam życie, o ile nie sięgamy po niego za często. Dlatego też istnieją procedury, które mają uchronić nas przed nadmiernym zadłużeniem, a bank przed nierzetelnym klientem. Z tego powodu, gdy klient wnioskuje o kolejny kredyt, a jego możliwości finansowe nie pokrywają kolejnych zadłużeń spotyka go odmowa.

Read More »