RRSO kredytu gotówkowego oraz rodzaj rat

Posted April 12, 2019
Written by muhmad Rohad

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie (RRSO)

Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego oraz jakiegokolwiek innego kredytu musimy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania ale przede wszystkim na RRSO kredytu które jest bardzo istotne i będzie w stanie przybliżyć nam całkowity koszt kredytu gotówkowego.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) jest dla nas bardzo istotna ponieważ odzwierciedla ona relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko koszty odsetek, opłaty przygotowawczej oraz innych dodatkowych opłat, bierze ono również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej. Korzystając przy wyborze odpowiedniego kredytu z internetowych porównywarek to właśnie na RRSO powinniśmy zwrócić największą uwagę.

Jak się okazuje metodologia obliczania RRSO jest identyczna w przypadku każdego banku w związku z czym RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytu.

Raty równe i malejące

Decydując się na kredyt gotówkowy musimy liczyć się również z tym że większość banków zaproponuje nam wybór jeżeli chodzi o sposób spłaty zadłużenia. Do wyboru mamy raty równe bądź też raty malejące Raty równe są stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. Zawierają one w sobie zarówno spłacany dług, jak i odsetki. Proporcje tych elementów zmieniają się w czasie na początku spłacamy więcej odsetek, a mniej kapitału. Później proporcje te odwracają się.

Jeżeli chodzi o raty malejące to stają się one coraz niższe wraz z upływem czasu. W skład rat malejących wchodzi stała kwota kapitału a także odsetki naliczane od pozostałego do spłaty zobowiązania.

Zdecydowanie korzystniejsze są dla nas raty malejące ponieważ szybciej spłacany jest kapitał i suma odsetek będzie niższa niż w przypadku rat równych.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Do wyboru mamy również rodzaj oprocentowanie. Oprocentowanie stałe jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu gotówkowego. Otrzymany wraz z podpisaniem umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie podlegał już żadnym zmianom.

Oprocentowanie zmienne jest natomiast sumą elementu stałego i jakiegoś punktu odniesienia czyli np. oprocentowania obowiązującego na rynku międzybankowym – wskaźnik WIBOR).

Bank przekazuje nam harmonogram spłaty kredytu, wraz z obliczonymi wysokościami rat dla aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania. Co miesiąc bank będzie sprawdzał, czy cena pieniądza na rynku międzybankowym nie uległa zmianie.