Ile kredytów można wziąć w jednym czasie?

Posted October 6, 2017
Written by muhmad Rohad

Czy istnieje coś takiego jak „ granica zadłużenia”? Jak powszechnie wiadomo każda instytucja finansowa udzielająca kredytów czy pożyczki za każdym razem, gdy wnioskujemy o gotówkę kontroluje naszą zdolność kredytową. Pozwala ona określić czy terminowo uregulujemy swoje zobowiązania. W przypadku osoby ze zbyt dużym zadłużeniem może nastąpić odmowa przyznania kolejnego kredytu czy pożyczki.

Po kredyt sięgamy zazwyczaj wtedy, gdy sytuacja życiowa nas do tego zmusi(nagła choroba, konieczny remont czy nieplanowany wyjazd), a nie posiadamy oszczędności. W takich wypadkach kredyt na pewno ułatwia nam życie, o ile nie sięgamy po niego za często. Dlatego też istnieją procedury, które mają uchronić nas przed nadmiernym zadłużeniem, a bank przed nierzetelnym klientem. Z tego powodu, gdy klient wnioskuje o kolejny kredyt, a jego możliwości finansowe nie pokrywają kolejnych zadłużeń spotyka go odmowa.

Brak jest w Polsce przepisów regulujących możliwą ilość zaciągniętych kredytów. Z tego powodu banki kierują się zazwyczaj tzw. wskaźnikiem DTI(czyli debt to income - dług do dochodu). Jest to wskaźnik określający jaka część naszego dochodu jest przeznaczana na spłatę aktualnych zobowiązań bankowych zgodnie ze wzorem (a + b + c) / d = DTI, gdzie a, b i c oznaczają kwoty już spłacanych kredytów każdego miesiąca, a d to kwota miesięcznego wynagrodzenia. W ten sposób otrzymujemy wskaźnik określający jaka część dochodu przeznaczana jest na spłatę długu. Banki w Polsce przyjmują, że wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 50 lub 65% dochodów przekraczających średnią krajową.

Oczywiście nawet taki przelicznik nie gwarantuje nikomu, że planowo i rzetelnie spłacimy swoje zobowiązania. Z tego powodu warto samemu obliczyć swoje możliwości, zmienić nawyki finansowe i w sposób roztropny zarządzać gotówką w swoim gospodarstwie domowym.

Warto także być świadomym, że posiadając kredyt hipoteczny banki raczej nie udzielają drugiego kredytu bez spłaty poprzedniego. Z tego powodu warto zapytać w banku jakie oferuje możliwości. Niektóre banki pozwalają podpisać aneks do umowy i połączyć dwa kredyty, inne nie biorą pod uwagę zobowiązań wynikających ze spłacania starego kredytu. Zazwyczaj jednak banki przejmują posiadaną nieruchomość (a właściwie jej wartość) w formie wkładu własnego. Oczywiście jej wartość zostanie pomniejszona o bieżące saldo zadłużenia pozostającego do spłaty.

Z kolei tzw. ”chwilówki” są zazwyczaj oferowane do 1600 złotych za pierwszym razem(oczywiście po ocenie zdolności kredytowej). Co do zasady firmy pozabankowe opierają się informacjach podanych przez osoby zainteresowane pożyczką. Dodatkowo nie ma większych problemów z uzyskaniem gotówki od kilku pożyczkodawców internetowych, nawet w tym samym czasie. Chwilówki można zaciągnąć nawet bez wychodzenia z domu. Jednakże należy przeanalizować własne możliwości, gdyż jest to gotówka pożyczana tylko na chwilę(po określonym czasie należy oddać całość).