Czy można otrzymać kredyt gotówkowy przy niskim dochodzie?

Korzystanie z kredytu gotówkowego jest tak naprawdę możliwe przez osoby o niskich, średnich oraz wysokich dochodach. Bardzo często nie musisz charakteryzować się nawet solidną zdolnością kredytową. Banki detaliczne zgodnie z prawnymi uwarunkowaniami udzielają kredytów gotówkowych także bardziej ryzykownym klientom, chociaż wtedy od kredytobiorcy wymaga się wniesienia odpowiednich zabezpieczeń. Najczęściej wystarczy podpisać dokument dotyczący dobrowolnej windykacji w razie wystąpienia problemów ekonomicznych.

Kredyty gotówkowe zarezerwowane nie tylko dla bogatych klientów

Wysokość kredytu gotówkowego zależy w dużym stopniu od uzyskiwanego dochodu, od rodzaju umowy, a także od kwestii prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej. Tylko bogaty klient otrzyma największy kredyt gotówkowy i to pod pewnymi warunkami. Mikro pożyczki, np. do wysokości pięćset – dwa tysiące złotych trafiają natomiast do grupy klientów wykluczonych finansowo, z niewielkimi dochodami miesięcznymi, a także z dochodami nieregularnymi. W bankach detalicznych nie da się w żaden sposób obejść monitorowania dotychczasowej historii kredytowej, czy ogólnie zdolności kredytowej. W parabankach system budowania współpracy z klientem wygląda nieco inaczej. Na początku parabank pozwala na zaciągnięcie niewielkiej kwoty pożyczki. Jeżeli spłacisz raty terminowo, bez żadnych problemów formalnych otrzymasz informację o przyznaniu większego limitu. W większości parabanków budujesz po prostu własną historię spłaty, wewnątrz instytucji finansowej. Przy niskim dochodzie kredytodawca ustanawia zazwyczaj możliwie najniższe raty miesięczne i to obowiązkowo. Niestety przy wydłużonym okresie kredytowania i niskich ratach płacisz więcej za cały kredyt (połączenie kwoty podstawowej wraz z odsetkami). Można powiedzieć, że najbiedniejsza część społeczeństwa spłaca najdroższe kredyty. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o kwestie ryzyka i jego optymalizacji z perspektywy dużych instytucji finansowych. Mniejszy klient o małym dochodzie to większe ryzyko. W Polsce nie występują tak naprawdę spersonalizowane elementy analizy kredytobiorcy. Każdego klienta ocenia się na podstawie podstawowych wskaźników, np. dochód, ilość członków rodziny na utrzymaniu, rodzaj umowy o pracę, stan cywilny, wiek. Liczy się również obecność w popularnych rejestrach kredytobiorców, np. w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Biurze Informacji Gospodarczej.

Jakie warunki należy spełnić w celu uzyskania kredytu przy małym dochodzie?

Nie tylko warto skupić się na małych dochodach przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy. Kredytodawcy poddają analizie również rodzaj umowy o pracę. Najpopularniejsze rodzaje to umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowa zlecenie, a także umowa o dzieło. Przy zarobkach rzędu minimalnej krajowej na nieregularnej umowie o dzieło masz szansę na kredyt, ale niestety niewielki, w graniach tysiąca, dwóch tysięcy złotych. Oczywiście banki detaliczne lub parabanki stosują różne strategie przyciągnięcia podobnych klientów. Zwracaj uwagę na promocje branżowe. Przy małym dochodzie pomaga bardzo pozytywna historia kredytowa, wiarygodność w Biurze Informacji Gospodarczej, w miarę stabilny dochód miesięczny. Jeżeli jesteś w stanie udowodnić stosunkowo niskie koszty utrzymania, wtedy otrzymasz całkiem przyzwoity kredyt. Niektóre osoby z minimalną pensją ubiegają się o kredyty dopiero po ponownym przeprowadzeniu się do najbliższej rodziny. W takim przypadku większość banków detalicznych jest w stanie pójść na pewne ustępstwa. Spodziewaj się ostatnie prośby o zabezpieczenie kredytu gotówkowego.