Deflacja a zyski z lokat bankowych

Posted January 29, 2016
Written by muhmad Rohad

Kryzys gospodarczy doprowadził do wielu niekorzystnych zjawisk w światowych gospodarkach. Jednym z objawów spowolnienia gospodarczego są niższe zyski z lokat bankowych. Od pamiętanego 2008 roku oprocentowanie lokat bankowych wciąż nie chce się podnieść z kolan. Rok 2014 może jednak napawać nas pewną dozą optymizmu.

Co więcej pojawiło się zupełnie nowe zjawisko, z którym do tej pory nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Mowa bowiem o deflacji. By zrozumieć to zjawisko warto przypomnieć na czym polega inflacja. Deflacja jest bowiem odwrotnością inflacji. Zjawisko inflacji odnosi się do podwyżki cen towaru i zmniejszenia siły nabywczej pieniądza. Gdy więc mowa o deflacji ceny towarów stoją w miejscu a nawet spadają. Jak jednak zjawisko to odnosi się do produktów finansowych pozwalających oszczędzać- do lokat i rachunków oszczędnościowych? Wejdź sprawdzić na strone, gdzie zakładać tanie lokaty.

Deflacja a oszczędności 

Dla przeciętnego konsumenta zjawisko deflacji przynosi więcej korzyści. Za tą samą sumą pieniędzy stać ich na nabycie większej ilości dóbr, czy skorzystania z większej ilości usług. Wielu oszczędzających korzysta z lokat bankowych by ochronić swoje pieniądze przed inflacją. Czyli przed realnym spadkiem wartości pieniądza. Deflacja powinna być więc dla naszych oszczędności jak najbardziej korzystna. Przed kilku laty gdy inflacja była na bardzo wysokim poziomie, na lokatach bankowych właściwie nie dało się zarobić. A jak jest dzisiaj, przy występowaniu deflacji? 

Deflacja a zysk z lokat

Wszystko zależy od tego jak na deflację zareaguje bank, w którym to posiadamy lokatę. Można bowiem wyróżnić pewne zjawisko na podstawie podwyżek i obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Gdy na skutek podwyżki stóp oprocentowanie lokat idzie w górę, bankowcy lepsze warunki wprowadzają stopniowo. Gdy jednak stopy procentowe drastycznie idą w dół, oprocentowanie lokat bankowych szybko spada. Na przykładzie polityki prowadzonej przez polskie banki możemy się przekonać, że oprocentowanie lokat bankowych pod wpływem deflacji spada. Szacuje się, że od września nawet o 0,1 % w przeliczeniu na cały rok. Jeden z największych banków w Polsce obniżył nawet oprocentowanie lokaty czteromiesięcznej z 4,1 % do zaledwie 3,4 %.

Jak widać deflacja nie wpływa zbyt pozytywnie na wysokość oprocentowania lokat. W rezultacie na lokatach bankowych znów bardzo trudno zarobić. Klienci szukają innych sposobów inwestowania pieniędzy. Coraz większym powodzeniem cieszą się fundusze inwestycyjne. Za dość bezpieczną alternatywą dla lokat bankowych można uznać między innymi inwestycje w Obligacje Skarbu Państwa. Zainteresowanie rośnie też wokół inwestycji alternatywnych.